Online integritetspolicy
Signode Industrial Group / Packaging Systems Europe ("SIG/SIGPSE", "vi" eller "oss") har åtagit sig att skydda och respektera din integritet.

Denna policy (tillsammans med andra dokument som vi hänvisas till här) beskriver vilka personuppgifter vi samlar in från dig och hur vi behandlar dina personuppgifter.

Om du väljer att inte acceptera denna policy, fortsätt inte att använda denna webbplats.

Personuppgifter som vi kan samla in från dig

 • Vi kan samla in information om dina besök på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, trafikdata, platsdata, webbloggar, innehåll från undersökningar, tävlingar, kontaktformulär och annan kommunikationsdata samt de resurser som du gått in på. Denna information kommer till exempel att göra dina kommande besök på webbplatsen enklare eftersom vi kan föreslå innehåll som beror på vilken plats du besöker webbplatsen från.
 • Om du använder våra kontaktformulär (t.ex. "Kontakt", "Skicka oss ett meddelande", "Kontakta oss om samarbete" eller liknande), observera att de fält som är markerade med en asterisk (*) är obligatoriska fält. Vi behöver denna information för att kunna tillmötesgå din begäran. Du får själv bestämma om du vill dela annan information eller andra personuppgifter med oss. Om du kontaktar oss kan vi föra register över denna korrespondens.
 • Vi samlar också in information om alla användare av webbplatsen i sammanställd form för att vi ska få bättre förståelse för användarna av webbplatsen som grupp.
 • Vi kan också använda informationen för direkt marknadsföring via e-post när du väljer detta i kontaktformuläret. Du kan när som helst välja att inte längre ta emot framtida marknadsföringskommunikation.
 • Vi kan också lagra webbkakor på det sätt som beskrivs i detalj nedan.

Hur vi använder dina uppgifter
All denna information (“dina uppgifter”) kommer att samlas in och hanteras av oss i följande syfte:

 • För att på bästa sätt skräddarsy innehåll och resurser enligt dina preferenser.
 • För att svara på dina förfrågningar eller frågor när du kontaktar oss. Vi kommer att ge dig den relevanta informationen via e-post. Kontakt via telefon och/eller post kan vara ett alternativ om du tillhandahåller denna information, men det är vi som väljer kommunikationssätt.
 • För att erbjuda dig annan information, som kommande SIG-events eller nyhetsbrev.
 • För att hjälpa oss att skapa, publicera och förbättra det innehåll som är mest relevant för dig.
 • För att säkerställa att innehållet som tillhandahålls genom webbplatsen presenteras på det mest effektiva sättet för dig och för din enhet.
 • För att göra det möjligt för dig att delta i interaktiva funktioner på vår webbplats, när du väljer att göra det.
 • För att ytterligare utveckla och förbättra webbplatsen och systemen så att de kan betjäna dig bättre.

Delning med tredje part
För att vi enklare ska kunna använda dina uppgifter på ett mer effektivt sätt och för att ge dig det bästa innehållet och/eller resurserna kan det ibland vara nödvändigt för oss att lämna ut information till tredje part. Informationen lämnas endast ut i följande fall:

 • Till leverantörer, entreprenörer och ombud: Ibland anlitar eller anställer vi andra företag eller personer för att de ska utföra uppgifter för vår räkning. Det kan till exempel innefatta värdskap för webbplatsens innehåll, tillhandahållande av vissa funktioner på webbplatsen eller tillhandahållande av finansiella uppdateringar på din begäran. Sådana mottagare kommer endast ha tillgång till de uppgifter som de behöver för att utföra sina uppgifter och har inte tillåtelse att använda sådana uppgifter för andra ändamål. Dessa mottagare omfattas av avtalsenliga sekretesskrav.
 • Till andra enheter som tillhör SIG (dvs. andra företag som direkt eller indirekt kontrolleras av SIG), inklusive deras leverantörer, entreprenörer eller ombud, som kan delta i tillhandahållandet av webbplatsen eller innehållet, så att vi bättre kan betjäna eller svara på dina förfrågningar (t ex när du använder formuläret "kontakta oss"). Genom att förse oss med dina uppgifter samtycker du till att dina uppgifter kan överföras till, bearbetas och lagras utanför ditt bosättningsland, inklusive i länder som kanske inte tillhandahåller lämpligt dataskydd enligt definitionen i EU:s dataskyddsförordning, men endast för de begränsade syftena och i enlighet med de principer som anges här.
 • Till myndigheter eller brottsbekämpande myndigheter om vi efter eget gottfinnande fastställer att vi är skyldiga att göra det.

IP-adresser och kakor

Vi kan samla in information om din dator, inklusive din IP-adress, operativsystem och webbläsartyp, för systemadministration. Det är huvudsakligen statistiska uppgifter om våra användares surfning och surfningsmönster.

Av samma anledning kan vi erhålla information om din allmänna internetanvändning genom att använda en kakfil som lagras på din enhet. Kakor hjälper oss att förbättra webbplatsen och leverera ett bättre och mer personanpassat innehåll.

Du kan vägra att acceptera kakor genom att aktivera inställningen i din webbläsare som gör att du kan vägra att lagra kakor. Detta kommer att ta bort alla uppgifter från kakan. Om du väljer denna inställning kan det dock hända att du inte kan få tillgång till vissa delar av webbplatsen eller använda vissa funktioner. Om du inte har justerat inställningarna i din webbläsare så att den vägrar att ta emot kakor kommer våra system att lägga in kakor varje gång du besöker webbplatsen. Observera att våra leverantörer av tredjepartsfunktioner också kan använda kakor, vilket vi inte har någon kontroll över. Vi föreslår därför att du kontrollerar dessa tredjepartswebbplatser och deras integritetspolicy för mer information om deras kakor och hur du kan hantera dem.

Om du delar din dator med andra, rekommenderar vi att du inte väljer alternativet “kom ihåg mina uppgifter” om webbplatsen erbjuder ett sådant alternativ för att lagra viss information som du lägger in.

För ytterligare information om användning av kakor på webbplatsen vänligen se vår policy för kakor.

Var dina personuppgifter lagras och behandlas.
De uppgifter som vi samlar in från dig kommer att överföras till, behandlas och lagras av oss, andra SIG-företag och tredje part, inklusive externa tjänsteleverantörer som nämns ovan, utanför ditt bosättningsland och/eller EU, inklusive i länder som kanske inte ger tillräckligt dataskydd enligt definitionen i EU:s dataskyddsförordning.

Genom att skicka in dina personuppgifter samtycker du till sådan överföring, lagring och behandling utanför EU. Vi strävar efter att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna policy.

Datasäkerhet
Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina uppgifter bör du vara medveten om att överföring av information via internet inte är helt säker och att vi inte kan garantera att dina uppgifter som överförs till webbplatsen eller någon tredje part är säkra. Av denna anledning sker all överföring på egen risk. När vi har tagit emot dina uppgifter och överfört dem till en tredje part kommer vi att använda strikta operativa förfaranden och rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, ändring, radering eller överföring av dessa uppgifter.

Dina rättigheter - Hur du kan få tillgång till, rätta och radera dina uppgifter
På din begäran kommer SIG, i enlighet med tillämplig lagstiftning, att informera dig om följande rättigheter: att få bekräftat om personuppgifter om dig har samlats in, anledningen till behandlingen, den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller kriterierna för att fastställa denna period, att få tillgång till, rätta eller radera personuppgifter som innehas, att få återkalla samtycke när som helst, att få begränsa eller invända mot databehandling, rätten till dataportabilitet och rätten att klaga på behandling av uppgifter till en tillsynsmyndighet. I vissa fall kan automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, äga rum. I dessa fall kommer meningsfull information om den logik som är inblandad, liksom betydelsen och de förväntade konsekvenserna av sådan behandling att göras tillgänglig. Du kan kontakta oss för att begära något av ovanstående i fråga om dina personuppgifter. Gör det genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på privacy[at]signode.com. Vi kommer att lagra personuppgifter endast för tekniska ändamål eller så länge som kravet är berättigat av verksamheten.

Marknadsföringskommunikation
Du har rätt att välja om du vill / inte vill ta emot marknadsföringskommunikation och nyheter från oss via e-post.

På de formulär som vi använder för att samla in dina uppgifter finns vanligtvis en kryssruta som du måste kryssa för om du samtycker till detta ändamål. Du kan också när som helst utöva rätten att välja bort detta alternativ genom att kontakta oss på privacy[at]signode.com och bekräfta alla relevanta detaljer.

Ändringar av denna policy
Alla framtida ändringar vi gör i denna policy kommer att läggas ut på denna sida.

Kontakt
Frågor, kommentarer och förfrågningar om denna policy är välkomna och bör skickas till privacy[at]signode.com.

ANSVARSFRISKRIVNING

Garantier, Ansvar

Informationen på dessa webbplatser tillhandahålls i befintligt skick och utan någon form av garanti, uttrycklig eller underförstådd, inklusive (men inte begränsat till) alla underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-överträdelse av tredje parts rättigheter. Även om den information som tillhandahålls förmodas vara korrekt kan den innehålla fel eller felaktigheter. SIGPSE är under inga omständigheter ansvarigt gentemot någon person för särskilda eller indirekta skador eller följdskador i samband med detta material, såvida skadorna inte orsakats av grov vårdslöshet eller uppsåtlig försummelse. SIGPSE ansvarar inte för innehållet på webbplatser som upprätthålls av tredje parter och frånsäger sig därför sitt ansvar för alla länkar från denna webbplats till andra webbplatser.

Varumärken

Om inget annat anges är alla varumärken på den här webbplatsen föremål för SIGPSE:s och Signode Industrial Group LLC:s varumärkesrättigheter, inklusive varumärken, modellnamn, logotyper och emblem.

Licenser

SIGPSE har försökt att skapa en innovativ och informativ webbplats. Du måste dock förstå att SIGPSE måste skydda sin immateriella egendom, inklusive patent, varumärken och upphovsrätt. Därför bör du vara medveten om att ingen licens för att använda SIGPSE-företagens immateriella rättigheter eller tredje parts immateriella rättigheter har beviljats genom denna webbplats.

Upphovsrätt

© Copyright SIGPSE. Alla rättigheter förbehålles. Texten, bilderna, grafiken, ljudfilerna, de animerade filerna, videofilerna och deras sammanställning på SIGPSE-webbplatsen omfattas av upphovsrättsskydd och immaterialrättsligt skydd. Dessa objekt får inte kopieras för kommersiellt bruk eller distribution och inte heller får de ändras eller återpubliceras på andra webbplatser. Vissa SIGPSE-webbplatser kan innehålla bilder vars upphovsrätt tillskrivs tredje parter.

Information om SIGPSE

Packaging Systems Europe är den grupp av företag som är specialiserade i bandnings- och häftningslösningar i Signode Industrial Group for Europe. Denna webbsida upprätthålls av Packaging Systems Europe. Koncernledningens medlemmar är de rättsliga företrädarna.

Kontakt

Packaging Systems Europe, P.O. Box 595, 8953 Dietikon 1, Schweiz, e-post office@sigpse.com

Google Analytics Addendum

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder "kakor", som är textfiler som sparas på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur du använder webbplatsen. Informationen som genereras av kakan om hur du använder webbplatsen kan överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Om denna webbplats anonymiserar IP-adresser kommer din IP-adress att förkortas av Google i en EU-medlemsstat eller annan EES-stat innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall kommer hela din IP-adress att överföras till Googles servrar i USA och förkortas där. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera hur du använder webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kommer inte att koppla samman din IP-adress med andra uppgifter som Google har. Du kan vägra att använda kakor genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på den här webbplatsen. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att Google behandlar dina uppgifter på det sätt och för de ändamål som nämnts ovan. Du kan också hindra Google från att samla in information (inklusive di IP-adress) genom kakor samt att behandla denna information genom att ladda ner och installera denna webbläsarplugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Du kan förhindra datainsamling via Google Analytics genom att klicka här. En “opt-out-kaka” kommer då att tillämpas på din webbplats, vilket kommer att förhindra all framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats.

Ytterligare information om användningsvillkoren och dataskyddet finns i Google Analytics användarvillkor eller i Google Analytics integritetsöversikt. Observera att Google Analytics på denna webbplats kompletteras med "gat._anonymizeIp();" för att säkerställa anonymiserad insamling av IP-adresser (IP-maskering).

RECAPTCHA
Vi använder tjänsten reCAPTCHA som tillhandahålls av Google Inc. (Google) för att skydda dina inlagor via internetformulär på den här webbplatsen. Detta insticksprogram (plugin) kontrollerar om du är en människa för att förhindra att vissa funktioner på webbplatserna används av skräppostrobotar (särskilt kommentarer). Denna plugin-förfrågan inkluderar sändning av IP-adressen och eventuellt andra uppgifter som krävs av Google för Google reCAPTCHA-tjänsten. För detta ändamål kommer dina uppgifter att överföras till och användas av Google. Din IP-adress har dock tidigare trunkerats av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och är därför anonymiserad. Endast i undantagsfall överförs en hel IP-adress till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av denna tjänst. IP-adressen som reCaptcha tillhandahåller från din webbläsare ska inte slås samman med andra uppgifter från Google.
Denna datainsamling omfattas av Googles (Google Inc.) dataskyddsbestämmelser. För ytterligare information om Googles integritetspolicy, se: https://policies.google.com/privacy?hl=en
Genom att använda reCAPTCHA-tjänsten samtycker du till att Google behandlar dina uppgifter på det sätt och för de ändamål som nämnts ovan.

Policy om webbkakor
Signode Industrial Group / Packaging Systems Europe ("SIG/SIGPSE", "vi" eller "oss") har åtagit sig att ge dig den bästa onlineupplevelsen när du besöker www.sigpse.com ("webbplatsen"). För att uppnå detta använder vi våra egna kakor och standardkakor från tredje part för att få information om ditt beteende på nätet när du är på webbplatsen. Vi spårar också hur ofta du besöker webbplatsen.

Om du väljer att inte acceptera denna policy, fortsätt inte att använda denna webbplats.

Vad vi spårar

Vi använder kakor på webbplatsen for att samla in dina personuppgifter. Vi använder branschstandard tredjepartskakor, t.ex. Google Analytics, för att spåra ditt beteende online och samla in statistik på en sammanställd nivå. Det gör vi på följande sätt:

Vi spårar antalet besök på webbplatsen, varifrån varje besökare kommer (dvs. vilken webbplats du besökte innan du kom till webbplatsen) och vart varje besökare går från webbplatsen (dvs. vilken webbplats du besöker efter att ha lämnat vår webbplats).
En kaka som är kopplad till din IP-adress lagras på din enhet, men inte längre än nödvändigt. Kakor är små textfiler som din webbläsare lagrar på din enhet. Detta gör det möjligt för oss att spåra om du kommer tillbaka till webbplatsen.
Hur du hanterar kakor

Om du inte vill att vi ska spåra information med hjälp av kakor kan du konfigurera din webbläsare så att den blockerar kakor. Om du vill göra detta kan du läsa i din webbläsares användarinstruktioner hur du tar bort och blockerar kakor. Observera att om du blockerar kakor kan det påverka din användarupplevelse på webbplatsen och hindra dig från att använda vissa funktioner på webbplatsen.

Tredjepartskakor

Under din resa på webbplatsen kan du också se innehåll från tredje part. Vi kan också erbjuda dig möjligheten att ytterligare samarbeta med oss och dela information med andra genom att använda sociala nätverk som Facebook, Linkedln och Twitter. Detta innehåll har lagts till så att vi kan hålla dig uppdaterad med noggrant utvald information som du kan tycka är relevant eller intressant. Detta kan dock leda till att dessa tredjepartsleverantörer lagrar ytterligare kakor på din enhet som vi inte har någon kontroll över. Vi föreslår därför att du kontrollerar dessa tredjepartswebbplatser och deras integritetspolicy för mer information om deras kakor och hur du kan hantera dem.

Kakor som används på webbplatsen

Webbplatsen kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser. Om du följer en länk till någon av dessa tredjepartswebbplatser observera att dessa webbplatser har sina egna integritetspolicyer och policyer för kakor och att vi inte tar något ansvar eller är skadeståndsskyldiga för dessa policyer. Kontrollera dessa policyer innan du lämnar några personuppgifter till dessa tredjepartswebbplatser.
Se nedan för exempel på kakor som vi ofta använder och information om deras syfte och annan information som du kan tycka är användbar. På webbplatsen kan även andra slags kakor användas regelbundet. Observera dock att om du väljer att besöka tredjepartswebbplatser genom denna webbplats så är det möjligt att kakorna som anges nedan inte utgör den kompletta listan av kakor.

Google-analytics.com

 • Typ
  • Tredje part från Google Inc.
 • Syfte
  • Google analytics placerar ut kakor för att göra det möjligt för oss att spåra hur sidorna och tjänsterna på våra sidor används.
 • Vilka uppgifter sparas?
  • Besökets längd, sidvisningar, plats, operativsystem, webbläsare, ingångsväg, antal besök
 • Typ av kaka?
  • Beständig
 • Tredjepartskakor?
  • Ja, Google Inc.
 • Tredjepartspolicy

Ändringar av denna policy

Alla framtida ändringar vi gör i denna policy kommer att läggas ut på denna sida.

Kontakt
Frågor, kommentarer och förfrågningar om denna policy är välkomna och bör skickas till privacy[at]signode.com.