Många säger att stål är den mest hållbara metallen. Hur och varför?

  • Stål kan återvinnas mer än något annat material
  • På grund av stålets magnetism är det ett av de material som enklast kan separeras med hjälp av magnetvågor
  • När det gäller hållbarhet och stål så handlar det inte bara om att minska koldioxidnivåerna utan också om hur slutprodukten kan stödja förändringen mot en globalt grön värld
  • Att förbättra vattenanvändningen i stålverken är ett sätt att skapa en grönare stålindustri. Under 2020 återfördes 90 % av allt vatten som använts till dess källa. Burseryd lyckades med det här och mycket mer!

Råvaror och avfall

Burseryds Bruk har åtagit sig att ge världen en grönare och hållbarare framtid. Vi stöder din verksamhet samtidigt som vi tillhandahåller en miljömässigt hållbar produkt.

Stål är ett av de material som återvinns mest i hela världen. För att säkerställa en bättre miljö för alla, arbetar Burseryds Bruk med att återvinna eller återanvända allt stål som passerar genom anläggningen. Uttjänta produkter kan återvinnas, vilket ger en bättre miljö.
 


 

Raw Materials & Waste

Vatten

Det mesta av vattnet som används vid stålbearbetningen i Burseryds anläggning släpps tillbaka ut i det ursprungliga vattendraget men nedströms om uttagspunkten. Vattnet renas och släpps tillbaka i vattendraget för att genom hållbara metoder ta hand om det lokala ekosystemet.


 

Water

Vårt löfte

  • 2040 är vår mål för att nå nettonollutsläpp av koldioxid.
  • Genom att öka återvinningsgraden av uttjänta produkter kan vi säkerställa att värdefulla resurser inte går förlorade.
  • Burseryds Bruk är en integrerad del av Signode-koncernen. Det globala hållbarhetsprojektet 'Twentyby30' är ett projekt som syftar till att minska koldioxidutsläppen och öka resurseffektiviteten inom den cirkulära ekonomin.  
Our Pledge